O knihovně

 
Z historie
 
.....
 
 
Ze současnosti
 
Dlouhou dobu knihovnu vedla paní Marie Švancarová, která jí věnovala mnoho svého času a úsilí a vybudovala rozsáhlý knihovní fond. Roku 2015 knihovnu převzala paní Hana Matulová, která ji vede do současnosti. V roce 2016 získala knihovna při  příležitosti slavnostního setkání knihovníků Blansko Ocenění za práci s dětskými čtenáři v obci do 500 obyvatel od krajské metodiky Moravské zemské knihovny v Brně a roku 2017 pak Ocenění za nadstandardní rozvoj knihovnických a informačních služeb v obci a podporu kulturního a společenského života od Moravské zemské knihovny při příležitosti slavnostního setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje. V práci s dětskými čtenáři i v pořádání kulturních akcí knihovna pokračuje v součinnosti a s podporou obce Kořenec.
Ocenění za práci s dětskými čtenáři v obci do 500 obyvatel (2016)
  Ocenění za nadstandardní rozvoj knihovnických a informačních služeb (2017)