Trénování paměti

Na podzim 2017 a na jaře 2018 proběhl v naší knihovně kurz trénování paměti s lektorkou paní Janou Zemánkovou. 
 
Kurz měl následující tematické bloky: 
 
1. SENZORICKÁ PAMĚŤ (27. 2.) - "Co neprojde smysly, není v naší mysli"
 
2. KRÁTKODOBÁ PAMĚŤ A POZORNOST (13. 3.) - pozornost, koncentrace, využití piktogramů při učení
 
3. STRATGIE KE ZLEPŠENÍ KRÁTKODOBÉ PAMĚTI (27. 3.) - logické uspořádání, seskupování, kategorizace
 
4. DLOUHODOBÁ PAMĚŤ (24. 4.) - ukládání a vybavování informací, paměťové techniky
 
5. JAK NA ČÍSLA I. (17. 5.) - vizualizace (symboly, obrázky, příběh)
 
6. JAK NA ČÍSLA II. (22.5.) - Parisův kód
 
7. MENTÁLNÍ MAPY (5. 6.)
 
8. STRES - CO S NÍM? (19. 6.)